Postgraduates
Home > People > Postgraduates >
Ph.D. Candidates
Chenlin Zhang; Caibin Yu; Han Wu; Chaoyang Gong; Yun Fu; Ji Xiong; Xi Yang; Tingting Yang; Bing Han; David Atubga

Master Candidates

2017

Haoyu Qiu; JIayu Guo; Teng Tan; Zhuoyue Li; JIankai Cheng; Yong Du; Qian Wu; Shengtao Lin; Yongxiang Chen; Yue Wu; Han Cui; Huahui Zhang; Jiangui Mao; Meiling Wang; Yaqin Xiao; Chongyu Lu; Jialin Jiang; Chuyuan Zheng; Yanqiong Wang; Jie Tang; Bo Tang; Mingru Yang; Zhongxu Cao

2016

Jiping Chen; Yao Xiao; Kang Li; Haixin Zhang; Xiu He; Guoxuan Wu; Xueqi Lu; Xuhao Zhao; Maowen Fan; Richeng Zhu; Qingyang Meng; Bo Hu; Sansan Wang; Yi Zheng; Shaozheng Xu; Bin Wang; Zhendong Jie; Wenchao Zhu; Feibing Bing; Wenxiong Shu; Jiaqi Li; Xinjie Li; Xiangrong Liu; Mengjiao Wang


2015

Xindong Fang; Yaxin Wang; Wenfei Liu; Bin Zhang; Lianlian Xie; Dengju He; Xiong Zeng; Yong Xu; Fan Wu; Chen Li; Zonghao Liu; Xiao Zhang; Jiapeng He; Le Yang; Menglin Zhou; Zedong Wei; Shuang Zhang; Naitian Xue; Xiang Dong; Xiaonan Wang; Lin Cheng

Graduated

Ph.D.

Xinhong Jia; Feipeng; Baicheng Yao


2014


Shunfei Ma; Xiaoxun Zhi; Chao Shi; Xianyang Qian; Wei Sun; Qiheng He; Zhaoji Yang; Yi Yang; Liming Qiu; Hongxia Yang; Wenliang Zou; Liu Jiang;  Qing Song; Xiaolei Liu; Xiaopei Zeng; Jingwu Luo; Jingwei huang; Zhongquan Chen; Wei Zhang; Jiang Wu

2013

Ya Qian   Chaoyang Gong   Linqiang Zhang   Jun Liu   Song Wang   Mo Liu   Zhenshi Sun   Haihong Bao Yunbo Song   Ke Yang   Zhenzhen Wang   Yuan Jiang   Xuezhong Wu   Li Zhang   Yi Li   Mengqiu Fan   Qiuyan Feng   Xuli Cao   Chenghao Tang   Qunfeng Liu   Minglei Zhang   Xiaomin Wu   Mengya Zheng   

2012

Anqi Zhang   Ning Duan   Hongyan Yan    Yi Zhou  Han Wu   Shunkun Xiao   Jiwei Xu Jiajia Zeng  Ya Huang   Shucheng Luo  Peiliang Luo  Huiqin Yang   Shiwei Li  Fen Wang   Jiang Du   Yao Lin  Wei Huang   Caibin Yu  Danbiao Zhong  Jin Li  

2011

Wenqian Niu  Yanjun Wang  Yang Cheng  Aiyan Ye   Yeyu Zhu   Shan Liu   Long Sheng  Anbin Cui  Chengxu Yuan  Yao Jiang  Xin Xie  Xiaoyu Li  Xiaodong Yan  Xiuping Liu  Ruixue Wang  Tingting Wang  Ting Fu  Zhengpu Peng

2010

Junmei Zhu  Peng Guo   Yun Jiang  Jie Wang  Weiqi Yi  Li Liu  Dengyong Li  Zilin Yuan  Yaoyuan Ma  Lili Wei  Xianglin Lu  Hankun Zhang  Cheng Li  Yi Chen  Hongmei Zuo  Yongli Liu

2009

Kun Deng  Shanshan Li  Weifeng Tang  Xiuwei Wu  Lan Jia  En Lu  Min Ni  Jun Chen  
Tian Zhao  Lei Du  Tianhu Zhang   Zixin Yang   Xiangliang Zheng

2008

Zhiwei Liu   Dehong Zeng  Chao Zhang  Wenhua Wang  Feiya Yang  Chuan Liu  Yong Cheng   Liang Chang  Cheng Tang

2007

Qiang Deng   Yihuai Chen   Fuguo Xu   Chong Bu  Xiaojing Yu  Sha Feng   Jing Lu  Yu Guo

2006

Liwei Luo  Sen Xiong  Jun Luo   Xiyue Guan   Jian Zhang   Jianfeng Yue

2005

Xiaodong Luo  Hongyou Deng  Weijun Liu  Jianzhong Li  Xian Liao  Kongli Xie