People
Home > People >
Associate prof. Baicheng Yao
Address: Research Building B-209B, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.ChinaE-mail: yaobaicheng@uestc.edu.cnTEL: 028-61830278
Associate Prof. Huijuan Wu
Address: Research Building B-211, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China E-mail: hjwu@uestc.edu.cn TEL: 028-61830278
Associate Prof. Yu Wu
Address: Research Building B-211, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China E-mail: wuyuzju08@gmail.com TEL: 028-61830278
Prof. Yuan Gong
Address: Research Building B-211, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China E-mail: ygong@uestc.edu.cn TEL: 028-61830278
1 2 3 4